نحوه نگهداری از لاستیک

دایان تایر تحولی نوین در جهت سرعت پخش کالا با در نظر گرفتن بهترین قیمت و ضمانت اصالت

   نحوه نگهداری از لاستیک

نگهداری از تایر به خصوص در شرایطی که اوضاع بازار مناسب نیست و ممکن است تایرها برای مدت زیادی در انبارها خاک بخورند، اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین اگر لاستیک ها روی رینگ سوار شده باشند بایستی بطور افقی نگهداری شوند و اگر آنها را بطور عمودی قرار دهید فشار بیهوده ای به یک نقطه از آنها وارد کرده اید. بهترین راه حل تهیه پایه ای فلزی است که لاستیک ها را بدون تماس با یکدیگر نگه میدارند. ولی اگر لاستیک ها جدا از رینگ باشند می توان آنها را بطور عمودی قرار داد زیرا وزن زیادی به آنها وارد نمی شود.

 

بطور كلي تاير، تيوب و نوار نسبت به عوامل جوي بسيار تاثير پذيرند و بايد از نگهداري آنها درمجاورت مواد شيميایی اجتناب نمود. با توجه به این نکته برای نگهداري مناسب تاير توجه به نكات زیر ضروری است:

 

  • لاستیک را در محل خشك و خنك، زير سقف نگهداري نموده، از قراردادن آن در معرض نور مستقيم خورشيد و ديگر منابع حرارتی خودداري كنيد.
  • از قراردادن تاير در معرض منابع توليد ازن مانند خورشيد، مراكز جوشكاری لامپ های بخار جيوه و كابل های فشار قوی خودداری كنيد.
  • وجود مواد شيميايي نظير نفت، گريس و غيره در انبار و مجاورت تاير موجب تخريب اجزای تاير می شود.
  • تا جایی که امکان دارد تايرها را بصورت عمودی روي قفسه هاي مناسب نگهداری كنيد و درصورتی كه تايرها را به حالت افقي روي يكديگر قرار می دهيد، نبايد ارتفاع چيدن آنها از 5/1 متر تجاوز كند.

 

قبل از سواركردن تاير بر روی رينگ خودرو و به منظور افزايش طول عمر و عملكرد بهتر تاير به نكات زير توجه کنید:

 

1- سطح خارجي تاير را از هرگونه سنگ ريزه تمیز کنید.

 

2- محل تماس رينگ با طوقه تاير باید تميز و بدون زنگ زدگی باشد زيرا موجب نشت هوا و کم شدن باد لاستیک خواهد شد .

 

3- براي نصب و بيرون آوردن تاير از دستگاه مناسب آن استفاده کنید ، كوچكترين ضربه به طوقه تايرموجب نشت هوا ، گرم شدن لاستيك و حتي دوپوستی خواهد بود .

 

4- براي نشست كامل تاير بر روي رينگ از باد کردن اضافی خود داري کنید و برای اينكار از مايعات روان كننده خاص (مانند آب وصابون ) استفاده و از ماليدن روغن و واكس به ناحيه طوقه اجتناب كنيد .

 

5- تاير رينگ شده را بادستگاه بالانس کرده و پس از نصب چرخ به روی خودرو  با استفاده از دستگاه بالانس سيار، بالانس و كنترل کنید.

 

6- تنظيم باد چرخ ها را قبل از حركت خودرو ودرحالت سرد انجام دهيد.

 

7- هميشه باد تاير را مناسب با بار آن تنظيم کنید. براي اينكار روی ديواره تاير ميزان حداقل و حداكثر ميزان باد و بار قابل تحمل برای لاستیک قيد گرديده است .

2018 MultiPlatform طراحی و ایجاد شده توسط شرکت مالتی پلتفرم
تمامی حقوق برای دایان تایر محفوظ است