فهرست خرده فروشان

185/65/14 تري انگل

شهر مشهد

185/65/14 تري انگل

طرح لاستیک : TR918
کشور سازنده : چین

سال ساخت : 2020
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
215/75/17.5 ای پلاس

شهر مشهد

215/75/17.5 ای پلاس

طرح لاستیک : S201
کشور سازنده : چین

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
23.5/25 تراکینگ

شهر اهواز

23.5/25 تراکینگ

طرح لاستیک : ۲۴لا
کشور سازنده : چین

سال ساخت : 2020
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
لاستیک راه و معدن
لاستیک راه و معدن
2022-05-15 14:40:57
23.5/25 تو وی

شهر اهواز

23.5/25 تو وی

طرح لاستیک : ۲۰لا
کشور سازنده : چین

سال ساخت : 2020
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
لاستیک راه و معدن
لاستیک راه و معدن
2022-05-15 14:31:15
7.50/16 بارز

شهر مشهد

7.50/16 بارز

طرح لاستیک : گل ریز
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
215/65/16 بارز
چهارفصل

شهر مشهد

215/65/16 بارز

طرح لاستیک :
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
175/70/13 های فلای
چهارفصل

شهر تهران

175/70/13 های فلای

طرح لاستیک :
کشور سازنده : چین

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
ماوی تایر
ماوی تایر
2022-05-13 09:32:54
185/70/13 مونترال

شهر مشهد

185/70/13 مونترال

طرح لاستیک : MN75
کشور سازنده : ترکیه

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
8.25-16 دنا

شهر مشهد

8.25-16 دنا

طرح لاستیک : گل عقب دنده
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
225/70/16 بارز

شهر مشهد

225/70/16 بارز

طرح لاستیک : suv
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
185/65/15 بارز

شهر مشهد

185/65/15 بارز

طرح لاستیک : p648
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
185/65/15 کویر تایر

شهر مشهد

185/65/15 کویر تایر

طرح لاستیک : kb22
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
185/65/15 ایران تایر

شهر مشهد

185/65/15 ایران تایر

طرح لاستیک : KARENA
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار : 530 kg
اصطکاک :
تحمل سرعت : 210 km
شاخص دما :
185/65/14 رازی

شهر مشهد

185/65/14 رازی

طرح لاستیک : rg550
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
185/65/14 کویر تایر

شهر مشهد

185/65/14 کویر تایر

طرح لاستیک : kb22
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
175/70/13 رازی

شهر مشهد

175/70/13 رازی

طرح لاستیک : rg400
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
175/70/13 بارز

شهر مشهد

175/70/13 بارز

طرح لاستیک : p660
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
175/70/13 کویر تایر

شهر مشهد

175/70/13 کویر تایر

طرح لاستیک : kb36
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
175/60/13 رازی

شهر مشهد

175/60/13 رازی

طرح لاستیک : rg400
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
175/60/13 بارز

شهر مشهد

175/60/13 بارز

طرح لاستیک : p601
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :