فهرست خرده فروشان

205/60/14 لاسا

شهر مشهد

205/60/14 لاسا

طرح لاستیک : greenways
کشور سازنده : ترکیه

سال ساخت : 2020
ضریب سایش :
تحمل بار : 560 kg
اصطکاک :
تحمل سرعت : 210 km
شاخص دما :
235/45/18 نکسن

شهر مشهد

235/45/18 نکسن

طرح لاستیک : AU7
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
205/60/15 زتوم

شهر مشهد

205/60/15 زتوم

طرح لاستیک : kh16
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
205/60/14 زتوم

شهر مشهد

205/60/14 زتوم

طرح لاستیک : ku33
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
195/65/16 کنتیننتال

شهر مشهد

195/65/16 کنتیننتال

طرح لاستیک : comfort contact cc6
کشور سازنده : المان

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
195/60/16 دانلوپ

شهر مشهد

195/60/16 دانلوپ

طرح لاستیک : LM705
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
225/55/16 واکایاما

شهر مشهد

225/55/16 واکایاما

طرح لاستیک : VK27
کشور سازنده : چین

سال ساخت : 2021
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
285/60/18 فایرستون
چهارفصل

شهر مشهد

285/60/18 فایرستون

طرح لاستیک :
کشور سازنده : اندونزی

سال ساخت : 2018
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
265/70/16 لاسا
چهارفصل

شهر مشهد

265/70/16 لاسا

طرح لاستیک : HT
کشور سازنده : ترکیه

سال ساخت : 2019
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
245/45/18 هانکوک
چهارفصل

شهر مشهد

245/45/18 هانکوک

طرح لاستیک : k117
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2019
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
205/60/13 نانکنگ
چهارفصل

شهر مشهد

205/60/13 نانکنگ

طرح لاستیک :
کشور سازنده : تایوان

سال ساخت : 2020
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
195/80/14 دانلوپ
چهارفصل

شهر مشهد

195/80/14 دانلوپ

طرح لاستیک :
کشور سازنده : ژاپن

سال ساخت : 2018
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
235/55/18 کومهو
چهارفصل

شهر مشهد

235/55/18 کومهو

طرح لاستیک : KL33
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2018
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
235/55/18 نکسن

شهر مشهد

235/55/18 نکسن

طرح لاستیک : CP521
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2018
ضریب سایش : 400
تحمل بار : 775 kg
اصطکاک : A
تحمل سرعت : 210 km
شاخص دما : A
7.50/16 بارز

شهر سیرجان

7.50/16 بارز

طرح لاستیک : گل عقب
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
لاستیک میرزاده
لاستیک میرزاده
2022-09-21 14:46:22
7.00/16 بارز

شهر سیرجان

7.00/16 بارز

طرح لاستیک : گل جلو
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
لاستیک میرزاده
لاستیک میرزاده
2022-09-21 14:44:58
165/65/13 بارز

شهر سیرجان

165/65/13 بارز

طرح لاستیک : P660
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار : 412 kg
اصطکاک :
تحمل سرعت : 190 km
شاخص دما :
لاستیک میرزاده
لاستیک میرزاده
2022-09-21 14:42:55
185/65/15 بارز

شهر سیرجان

185/65/15 بارز

طرح لاستیک : p648
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
لاستیک میرزاده
لاستیک میرزاده
2022-09-21 14:41:54
185/65/14 بارز

شهر سیرجان

185/65/14 بارز

طرح لاستیک : p648
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
لاستیک میرزاده
لاستیک میرزاده
2022-09-21 14:40:37
12.00/20 بارز

شهر سیرجان

12.00/20 بارز

طرح لاستیک : گل عقب
کشور سازنده : ایران

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
لاستیک میرزاده
لاستیک میرزاده
2022-09-21 14:30:28