لیست محصولات

205/60/15 هانکوک

شهر تهران

205/60/15 هانکوک

طرح لاستیک : KINERGY eco2 k435
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
195/65/15 هانکوک

شهر تهران

195/65/15 هانکوک

طرح لاستیک : KINERGY eco2 k435
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
195/60/14 هانکوک

شهر تهران

195/60/14 هانکوک

طرح لاستیک : KINERGY eco2
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
215/45/17 نکسن

شهر تهران

215/45/17 نکسن

طرح لاستیک : CP643 a
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش : 400
تحمل بار : 545 kg
اصطکاک : A
تحمل سرعت : 240 km
شاخص دما : A
205/75/14 نکسن

شهر تهران

205/75/14 نکسن

طرح لاستیک : NPRIZ AH5
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
235/50/18 نکسن

شهر تهران

235/50/18 نکسن

طرح لاستیک : NFERA SU1
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش : 300
تحمل بار : 825 kg
اصطکاک : َََAA
تحمل سرعت : 270 km
شاخص دما : A
195/65/15 نکسن

شهر تهران

195/65/15 نکسن

طرح لاستیک : NBLUE eco
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
195/60/15 نکسن

شهر تهران

195/60/15 نکسن

طرح لاستیک : NBLUE eco
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
215/55/16 نکسن

شهر تهران

215/55/16 نکسن

طرح لاستیک : NBLUE eco
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
205/55/16 نکسن

شهر تهران

205/55/16 نکسن

طرح لاستیک : NBLUE eco
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
265/70/16 رودستون

شهر تهران

265/70/16 رودستون

طرح لاستیک : ROADIAN HTX RH5
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2023
ضریب سایش : 640
تحمل بار : 1120 kg
اصطکاک : A
تحمل سرعت : 180 km
شاخص دما : A
285/65/17 رودستون

شهر تهران

285/65/17 رودستون

طرح لاستیک : ROADIAN HTX RH5
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2023
ضریب سایش : 640
تحمل بار : 1250 kg
اصطکاک : A
تحمل سرعت : 180 km
شاخص دما : A
215/45/17 رودستون

شهر تهران

215/45/17 رودستون

طرح لاستیک : N5000 PLUSE
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
215/60/16 رودستون

شهر تهران

215/60/16 رودستون

طرح لاستیک : N5000 PLUSE
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2023
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
205/60/15 رودستون

شهر تهران

205/60/15 رودستون

طرح لاستیک : N 5000 PLUS
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش : 500
تحمل بار : 615 kg
اصطکاک : A
تحمل سرعت : 210 km
شاخص دما : A
205/60/14 رودستون

شهر تهران

205/60/14 رودستون

طرح لاستیک : N 5000 PLUS
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش : 500
تحمل بار : 560 kg
اصطکاک : A
تحمل سرعت : 210 km
شاخص دما : A
195/65/15 رودستون

شهر تهران

195/65/15 رودستون

طرح لاستیک : N5000 PLUSE
کشور سازنده : کره

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
315/70/22.5 ادونس

شهر تهران

315/70/22.5 ادونس

طرح لاستیک : ELSH
کشور سازنده : چین

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
تیزرو تایر
تیزرو تایر
2023-09-30 12:37:00
235/75/17.5 ادونس

شهر تهران

235/75/17.5 ادونس

طرح لاستیک : GL265
کشور سازنده : چین

سال ساخت : 2022
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
تیزرو تایر
تیزرو تایر
2023-09-27 12:39:36
175/60/13 آلفاموتورس

شهر جوانرود (کرمانشاه)

175/60/13 آلفاموتورس

طرح لاستیک :
کشور سازنده :

سال ساخت :
ضریب سایش :
تحمل بار :
اصطکاک :
تحمل سرعت :
شاخص دما :
لاستیک رستمی
لاستیک رستمی
2023-09-26 15:00:06